WAI552 Claim

The Araukuku hapu, which falls within the domains of both Ngaruahine and Ngati Ruanui iwi

Purakau

As told by our Kuia & Kaumatua

Araukuuku E Tu

Araukuuku E Tu wananga

Ngarongo Pa. Paepae and Karanga Wananga. Powhiri 6pm Friday 29th of July 2016 to Sunday 31st