Te Huringa Rumaki Reo Sponsorship

Tikanga

The kawa that is followed at Ngarongo Marae is Taranakitanga.

Death of Maori Leaders

Paki Pakia

Haka usually continues after Mangumangu Taepo

ngarongo

Checklist

What to bring for 3 days and 2 nights at the Pa

Tuutuu Ka'ika Puanga Sponsorship

Itinerary

Here is what you can expect to be learning as well as Marae kaupapa as they come up