Ko te Timatanga

Te timatanga o te wananga a Araukuuku. All gathered in a porowhita and began with a karakia, followed by the himene “He honore” and ending with whakawhanaungatanga. We all made our introductions in Maori or English, used pepeha, whakapapa and shared some of the reasons we decided to participate.

Posted in Araukuuku e tu.