Whakataka te Hau

Whakataka te hau ki te uru
Whakataka te hau ki te tonga
Kia makinakina ki uta
Kia mataratara ki tai
Kia hi ake ana te atakura
He tio, He huka, He hauhu
Tihei Mauri Ora

Posted in Karakia, Waiata.